fbpx

Wǒ ài wǒ de yòu ér yuán

close button

** Members Access **

Sign up today!

See Plans and Pricing

 

7 day Refund Policy

Questions? FAQ

DinoLingo.com

 

Login

我爱我的幼儿园,
幼儿园里朋友多。
又唱歌来又跳舞,
大家一起多快乐!
wǒ ài wǒ de yòu ér yuán
wǒ ài wǒ de yòu ér yuán ,
yòu ér yuán lǐ péng yǒu duō 。
yòu chàng gē lái yòu tiào wǔ ,
dà jiā yī qǐ duō kuài lè !