fbpx
Bekroond

DinoLingo methode

De wetenschap achter de “DinoLingo Methode”

 • 1. – Volledige onderdompeling

  Kinderen leren op natuurlijke wijze een buitenlandse taal door DinoLingo video´s omdat ze honderden keren zonder onderbrekingen algemene zinnen en woordenschat horen. De volledige onderdompeling methode wordt gebruikt in het programma, waardoor er geen vertalingen of verwarring is voor de kinderen. Fantasie en herhaling vangen de interesse van een kind bij het leren en de ontwikkeling.

 • 2. – Contextuele variatie

  Alle leerwoorden van de buitenlandse talen in Dino Lingo programma´s worden gepresenteerd aan de luisteraar in minimaal 4 verschillende kaders. Daarnaast, in tegenstelling tot andere programma´s, herhaalt Dino Lingo woorden periodiek en niet alleen opeenvolgend waardoor het ontwikkelen van het geheugen van het kind geactiveert wordt.

 • 3. Hoge vrouwelijke stemmen

  Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat baby´s en jonge kinderen zich het beste identificeren met hoge stemmen, ook wel bekend als “motherese” of kindgerichte spraak. Hierdoor hebben wij gewerkt met vrouwelijke en kinder acteurs met hoge stemmen.

 • 4 – Uitspraak

  Dino Lingo taal programma´s zijn opgenomen door inheemse sprekers van elke taal.

 • 5 – Ondertiteling

  Bij Dino Lingo weten we dat de meeste ouders de bijschriften in zowel de lokale tekens van de doeltaal als in het Engelse (Latijnse) alfabet. Wij als facilitatoren bieden u dit aan en helpen uw kind de nieuwe taal te begrijpen.

 • 6 – Pasgeboren karakters

  Dino Lingo gebruikt geanimeerde tekens met babyachtige gezichten. Er zijn geen monsterachtige, enge of wilde karakters in dino Lingo producten aangezien deze niet leeftijdsgeschikt zijn.

 • 7 – Gelijdelijke interval herroeping

  Elk doelwoord dat Dino Lingo introduceert wordt aangeboden met verschillende tussenpozen, om zo de herinnering te activeren (b.v. het woord ´auto´ wordt gepresenteerd in de 5e en 10e minuut en daarna nog eens in de 30e minuut)

 • 8 – Animisme

  Onderzoek laat zien dat kleine kinderen de neiging hebben om te geloven dat alle objecten levend zijn (b.v. pratende en dansende auto´s ). Dino Lingo Research shows that small children have a tendency to believe that all objects are alive (e.g. talking and dancing cars). Dino Lingo kenmerkt veel levende objecten welke de aandacht van de kinderen trekt en hun verbeelding levendig maakt.

 • 9. Onverwachte verrassingen

  Om de aandacht van de kleintjes te trekken gebruikt Dino Lingo sommige wetenschappelijke technieken zoals plotselinge verschijningen en verdwijningen,plotselinge bekkens, inzoomingen en ongebruikelijke geluiden. Dit houdt het jonge geheugen geïnteresseerd en bezig terwijl ze gaandeweg leren.

 • 10. Optimale kombinatie van 3D/2D animatie

  Recente studies hebben laten zien dat kinderen liever tekenfils kijken in plaats van echt beeldmateriaal. Ontworpen om uw kind´s aandacht te trekken, zijn 80% van Dino Lingo´s videos´s in 3D of 2D tekenfilms.

Inschrijven

Herhaling = Resultaten

Gedurende het hele DinoLingo programma, worden taal leermiddelen en bronnen gepresenteerd op een leeftijdsgeschikte en leuke manier. De verbeelding en aandacht van het kind is getrokken door het gebruik van alle zintuigen met schattige dinosaurussen, kleurrijke tekenfilms en muziek, wetenschappelijk ontworpen en specifiek ontwikkeld om de fundering te leggen voor een buitenlandse taal studie.

Herhaling

Door het ontwerpen van een rijk en aantrekkelijke leeromgeving, zullen kinderen snel starten met het process een taal te leren. Integrerende herhalingstechniek zal een kind´s vertrouwen en betrokkenheid met elke activiteit stimuleren. Strategisch geplande tussentijdse herinneringen benutten en activeren geheugenontwikkeling dat kinderen helpt om te spreken.

Resultaten

Dino Lingo past de totale onderdompelingsmethode toe welke kinderen toestaat zich direct onder te dompelen in het taal leerprocess. Door direct hun aandacht te trekken en gebruik te maken van herhaling en quiztechnieken, worden kinderen gestimuleerd en enthousiast om bijna direct te spreken.