fbpx

A good day

close button

** Members Access **

Sign up today!

See Plans and Pricing

 

7 day Refund Policy

Questions? FAQ

DinoLingo.com

 

Login

روز خوب
زیبای
به که چه روز خوب و
خنده ما به که چه تاشایه
تیز
خونهامون قشنگ و
مثل گلدونه روی میزه
سرشار از شادیم با لبای خندون
همبازیهای خوبیمو مهربون
با هم دیگه دست میزنیمو میخونیم
امروز چه روز خوبی میدونیم
امروز چه روز خوبی میدونیم