fbpx

Sweet home

close button

** Members Access **

Sign up today!

See Plans and Pricing

 

7 day Refund Policy

Questions? FAQ

DinoLingo.com

 

Login

در خانه هستند مامان باببا بچههای خوشحال زیبا
هستند آنها یک خانواده
در کهنی شاد زیبا و ساده
هم مهربانند
هم خوب و خوش رو
هم مثل گلها خوش عطر و خوش بو
خواهر بردرا
مامان و بابا
همراه و یارند
همیشه هر جاهستند با هم یک خانواده در کهنی شاد زیبا و ساده