fbpx
Prisbelönt

DinoLingo-metoden

Vetenskapen bakom “DinoLingo-metoden”

 • 1. Djupdykning

  Genom att höra vanliga fraser och ord hundratals gånger utan avbrott lär sig barnen främmande språk naturligt med DinoLingos filmer. Programmet använder metoden djupdykning, helt utan översättningar eller saker som förvirrar barnen. Tack vare fantasin och repetitioner fångas barnets intresse under inlärningen och utvecklingen.

 • 2- Kontextuell variation

  Vart och ett av de främmande orden inom Dino Lingos undervisningsprogram presenteras för lyssnaren i minst fyra olika sammanhang. Dessutom, och till skillnad från andra program, repeterar Dino Lingo orden återkommande och inte bara i följd, vilket stimulerar barnets minnesutveckling.

 • 3- Ljusa kvinnliga röster

  Vetenskapliga undersökningar har visat att bebisar och yngre barn identifierar sig bäst med ljusa röster, även känt som ”moderligt” eller barnvänligt tal. Av den anledningen samarbetar vi med kvinnor och barnskådespelare med ljusa röster.

 • 4- Uttal

  Dino Lingos språkkurser spelas in av infödda personer inom respektive språk.

 • 5- Undertexter

  Vi på Dino Lingo vet att många föräldrar vill ha undertexter med både språkets lokala bokstäver och på det engelska (latinska) alfabetet. Vi tillhandahåller detta till dig, eftersom det underlättar barnets förståelse av det nya språket..

 • 6- Små karaktärer

  Dino Lingo använder animerade karaktärer med bebis-liknande ansikten. Det finns inga skrämmande, läskiga eller vilda karaktärer i Dino Lingos produkter eftersom de är åldersanpassade.

 • 7- Gradvis, återkommande upprepning

  Dino Lingo presenterar samtliga mål-ord enligt varierande intervaller, vilket stimulerar minnet (t.ex. ordet ”bil” som presenteras under den femte minuten, den tionde minuten och åter igen under den 30:e minuten).

 • 8- Animism

  Undersökningar har visat att små barn tenderar att tro att alla föremål är levande (t.ex. talande och dansande bilar). Dino Lingo introducerar många, levande objekt som fångar barnets uppmärksamhet och nyfikna fantasi.

 • 9- Plötsliga överraskningar

  För att fånga barnens uppmärksamhet använder Dino Lingo vissa vetenskapliga tekniker, såsom plötsliga uppdykanden och försvinnanden, plötsliga panoreringar, inzoomningar och ovana ljud. Detta hjälper det unga sinnet behålla intresset och engagemanget under inlärningen.

 • 10- Optimal kombination av 3D/2D-animationer

  Nyliga studier har visat att barn föredrar att se animationer framför verkligt foto. För att fånga barnets uppmärksamhet består 80% av Dino Lingos filmer utav animeringar i 3D eller 2D.

Bli Medlem

Repetition = resultat

Verktyg och resurser för språkinlärning presenteras på ett roligt och åldersanpassat sätt under hela DinoLingo-programmet. Barnets fantasi och uppmärksamhet stimulerar alla sinnena med gulliga dinosaurier, färggranna animationer och musik som är vetenskapligt, specifikt utvecklade och formgivna för att sätta grunden till inlärningen av ett främmande språk. .

Repetition

Genom att skapa en rik och spännande inlärningsmiljö påbörjar barnet snabbt den organiska, språkliga inlärningsprocessen. Med integrerade repetitionstekniker förstärks barnets självsäkerhet och engagemang med varje ny aktivitet. Strategiskt planerade upprepningar i intervaller tar hjälp av och uppmuntrar barnets minnesutveckling som hjälper dem tala.

Resultat

Dino Lingo använder metoden för djupdykning vilket låter barnet omedelbart förlora sig själv fullständigt i inlärningsprocessen. Genom att omedelbart fånga barnets uppmärksamhet tillsammans med tillämpningen av repetitioner och frågespel-tekniker uppmuntras barnet att prata nästan på en gång.