fbpx

Kung ikaw ay masaya

close button

** Members Access **

Sign up today!

See Plans and Pricing

 

7 day Refund Policy

Questions? FAQ

DinoLingo.com

 

Login

Kung ikaw ay masaya pumalakpak/Pumadyak ka/umiling ka

Kung ikaw ay masaya pumalakpak/Pumadyak ka/umiling ka

Kung ikaw ay masaya at gusto mong ipahayag

Kung ikaw ay masaya pumalakpak

Kung ikaw ay masaya Pumadyak ka

Kung ikaw ay masaya Pumadyak ka

Kung ikaw ay masaya at gusto mong ipahayag

Kung ikaw ay masaya Pumadyak ka

Kung ikaw ay masaya tumawa ka

Kung ikaw ay masaya tumawa ka

Kung ikaw ay masaya at gusto mong ipahayag

Kung ikaw ay masaya tumawa ka