fbpx

Truong chung chau la

close button

** Members Access **

Sign up today!

See Plans and Pricing

 

7 day Refund Policy

Questions? FAQ

DinoLingo.com

 

Login

Ai hỏi cháu học trường nào đấy

Bé mà ngoan lại múa hát thật hay.

Cô là mẹ và các cháu là con,

Trường của cháu đây là trường mầm non.

Ai hỏi cháu có trường nào vui thế

Có bạn đông mà sao lớp sạch ghê.

Khi về nhà là lại nhớ trường hơn

Trường của cháu đây là trường mầm non.