fbpx

Doi ken ti hon

close button

** Members Access **

Sign up today!

See Plans and Pricing

 

7 day Refund Policy

Questions? FAQ

DinoLingo.com

 

Login

Lời 1

Te tò te , đây là bang kèn hơi

Tò tò tò tò te , có anh nào muốn chơi , mau vào đây có cây kèn te tí

Tò tò tò te tí , bước đều chân cùng đi

Lời 2

Te tò te , anh nào kêu thật to

Tò tò tò tò te , đứng ra đằng trước cho , anh nào kêu bé trong mồm te tí

Tò tò tò te tí , nấp đằng sau cùng đi