fbpx

Qua

close button

** Members Access **

Sign up today!

See Plans and Pricing

 

7 day Refund Policy

Questions? FAQ

DinoLingo.com

 

Login

Quả gì mà chua chua thế,

xin thưa rằng quả khế,

ăn vào thì chắc là chua,

vâng vâng chua thì để nấu canh chua.

Quả gì mà da cưng cứng,

xin thưa rằng quả trứng,

ăn vào thì nó làm sao,

không sao ăn vào thì sẽ thêm cao.

Quả gì mà bao nhiêu áo,

xin thưa rằng quả pháo,

ăn vào thì chắc là dai,

không dai nhưng mà thủng điếc hai tai.

Quả gì mà lăn lông lóc,

xin thưa rằng quả bóng,

sao mà quả bóng lại lăn,

do chân bao người cùng đá trên sân.

Quả gì mà gai chi chít,

xin thưa rằng quả mít,

ăn vào thì chắc là đau,

không đau thơm lừng tận mấy hôm sau.

Quả gì mà to to nhất,

xin thưa rằng quả đất,

to bằng quả mít mật không,

to hơn to bằng đỉnh núi thái sơn.